x

گرمکن قالب استاندارد

کاربرد

سری گرمکن های مدل STM-E برای گرم کردن قالب و حفظ درجه حرارت و یا در موارد مشابه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در مراحل اولیه ساخت روش مختلفی اتخاذ گردید تا دستگاه خنک شود.

امکانات

  • مجهز به کنترل دمای P.I.D با قابلیت کنترل دما با تلرانس 1 درجه سانتیگراد
  • بهره وری و کارآئی پمپ در دمای بالا  ارتباط مستقیم با تبادل دما داشته
  • استفاده از لوازم و قطعات متعدد جهت حفاظت دستگاه هنگام کار