x

صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل از 21 آذر 1399 ممنوع/ جزییات سیستمی شدن انتقال چک از آذر 99

شنبه 31 خرداد 1399
بازدید: 499 بار

از 21 آذر 1399 صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع و ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.

یاسر مرادی درباره سیستمی شدن انتقال چک از آذرماه 1399، اظهار داشت: در قانون چک که در تاریخ 21 آذرماه 1397 در روزنامه رسمی منتشر شد از جمله نوآوری های قانون گذار در زمینه چک بود. براساس تبصره 21 قانون مکرر این قانون، بعد از گذشت تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یعنی از 21 آذر 1399 صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع و ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.

وی افزود: در واقع قانونگذار دو ابداع را در این ماده در نظر گرفته است، نخست، چکی با عنوان چک در وجه حامل وجود ندارد و اعتباری نخواهد شد، سپس اگر فردی چکی را صادر و ظهرنویسی کند باید از طریق سامانه های بانک مرکزی انجام شود و اینکه صرفا فیزیک چک پشت نویسی و امضا شود و به شخص دیگری منتقل شود، دیگر قانون گذار این انتقال را به رسمیت نخواهد شناخت.

این کارشناس حقوق بانکی، ادامه داد: سپس هنگامی که شخص قصد انتقال چک به فردی دیگر را دارد، باید انتقال در سامانه بانک مرکزی ثبت و اجازه انتقال چک صادر شود و اگر بین فرد دارنده چک و فرد ذی نفع و مالک چک در سامانه بانک مرکزی مغایرتی نباشد امکان انتقال وجود دارد.

به گفته مرادی، در این زمینه دو اتفاق مهم رخ داده است، اولا نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه صادر و این سوال مطرح شده که با توجه به اختلاف نظر موجود بعد از گذشت دو سال، آیا ظهرنویسی هایی که از 21 آذر 1399 برای انتقال چک فیزیکی باطل است یا صرفا یک ظهرنویسی و انتقال مدنی است و تابع قانون چک نخواهد بود، در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد که درصورتی که این اتفاق بیفتد، ظهرنویسی و پشت نویسی شامل مزایای قانون چک نخواهد بود فردی نمی‌تواند به استناد ظهرنویسی و پشت نویسی چک ذی نفع و دارنده آن چک است، از مزایای آن بهره‌مند شود و فقط می‌تواند به عنوان یک سند مدنی به دادگاه مراجعه و طرح دعوی کند و پول معادل مبلغ چک را دریافت کند.

وی درباره نکته دوم توضیح داد: اما نکته مهم دیگری که اتفاق افتاده این است که بانک مرکزی اخیرا زیرساخت های لازم و مشخصات فنی را برای اجرایی شدن این مصوبه یعنی اینکه صدور و انتقال چک فقط از طریق سیستم اتفاق بیفتد و دیگر چک در وجه حامل اعتبار نداشته باشد، به سیستم بانکی ابلاغ و از آذر 99 اجرایی خواهد شد و از این تاریخ به بعد، شاهد صدور و انتقال چک به صورت سیستمی باشیم.

برچسب‌ها:

ارس اخبار ارس