x

تراش سی ان سی TC25/TC25MC/TC30A/TC30AMC

مشخصات فنی ، قطعات استاندارد و سفارشی تراش سی ان سی

TC25/ TC25MC/TC30A/ TC30AMC: