x

پشت‌پرده مقاومت دولت‌ها بر سر حذف کارت بازرگانی/ کارت‌ها همیشه ابزار وصول مطالبات دولت بوده‌اند

شنبه 22 شهریور 1399
بازدید: 29 بار

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه زیرساخت‌ها برای حذف کارت بازرگانی هنوز در کشور فراهم نیست، گفت: اکنون کارت بازرگانی یکی از ابزارهای وصول مطالبات دولت است.
محمد لاهوتی درباره لزوم حضور کارت بازرگانی در ایران اظهار داشت: امروزه در اکثر کشورهای دنیا موضوع کارت بازرگانی و ارایه مجوز برای تجارت تقریباً برچیده شده است و کشورهای محدودی هستند که از این ابزار کماکان استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: دلیل حذف کارت بازرگانی در اکثر کشورها نیز تسهیل تجارت، بهبود فضای کسب و کار، کاهش کاغذبازی و موانع در تجارت و افزایش تولید ملی است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: به دلیل اینکه زیرساخت‌های لازم برای جمع آوری مطالبات دولتی در کشور ما علیرغم تکالیف قانونی که از حدود 20 سال پیش توسط مجلس شورای اسلامی بر عهده دولت‌ها گذاشته شده، هنوز فراهم نیست؛ کماکان دولتها این ابزارها را حفظ کردند تا بتوانند حقوق خود را دریافت کنند.
به گفته وی، یکی از این ابزارها کارت بازرگانی است. به عقیده ما کارت بازرگانی امروز ابزاری برای درآمدهای دولت شده است؛ اما پیشنهاد ما این است برای ایجاد شفافیت اقتصادی زیرساختهای مالیاتی به درستی فراهم شود تا دولت بتواند درآمد واقعی افراد را شناسایی کند که نتیجه آن برقراری عدالت اجتماعی است.
لاهوتی با بیان اینکه در صورت فراهم شدن چنین شرایطی حذف کارت بازرگانی با مخالفت روبرو نخواهد شد، تاکید کرد: این روزها شاهد آن هستیم، به محض اینکه اتاق‌های بازرگانی پیشنهاد حذف کارت بازرگانی را ارائه می کنند، دولت بلافاصله در مقابل آن ایستادگی می‌کند و معتقد است که هر روز باید شرایط را برای صدور کارت بازرگانی سخت تر کند؛ که این تجربه در حال حاضر به وضوح قابل مشاهده است.

برچسب‌ها:

ارس اخبار ارس