x

پرداخت بیش از ۲۵ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی

دو‌شنبه 07 مرداد 1398
بازدید: 391 بار

وزارت صنعت، معدن وتجارت اعلام کرد: تامین مالی بنگاه های کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد در چارچوب اقتصاد مقاومتی تا پایان خرداد امسال به میزان ۲۵۶ هزار و ۱۷۲.۶ میلیارد ریال به تعداد ۳۷ هزار ۵۳۷ تقاضا، انجام شد.

آمارهای وزارتخانه مزبور در ارتباط با عملکرد سه ماهه امسال گویای آن است که در ۳۱ استان همراه با جنوب استان کرمان و مناطق آزاد تجاری در مجموع تعداد ۱۴ هزار و ۸۳۹ درخواست دریافت تسهیلات مزبور ثبت شد که استان سمنان با ۲ هزار و ۷۳ درخواست بالاترین میزان و استانهای ایلام و جنوب استان کرمان بطور مشترک با ۱۵ فقره ثبت نام کمترین درخواست را داشتند.

برپایه این اطلاعات آماری، از بین ثبت نام کنندگان تعداد ۹ هزار و ۸۶ فقره( ۶۱.۲ درصد از ثبت نام کنندگان) به بانک معرفی شدند که استان سمنان با تعداد ۹۸۳ فقره در بین استانها بالاترین آمار را داشت و ایلام با تعداد هفت فقره کمترین میزان را به خود اختصاص داد.

مجموع درخواست های معرفی به بانک، متقاضی دریافت تسهیلات به میزان ۲۰۹ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال بودند و در بخش متقاضی دریافت تسهیلات فرآیند رونق تعداد درخواست ها تا پایان خرداد ماه امسال تعداد سه هزار و ۴۵۹ فقره به میزان ۷۶ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال بود.

علاوه براین شمار متقاضیان دریافت تسهیلات مزبور که تا پایان خرداد ماه امسال مستقیم به بانک مراجعه داشتند در سطح ۳۱ استان و جنوب استان کرمان و مناطق ازاد تجاری تعداد ۳۲ هزار و ۴۳۳ فقره به مبلغ ۱۶۳ هزار و ۹۷۴ میلیارد ریال بود.

همچنین در ارتباط با انتقالی سال ۱۳۹۷ متقاضیان دریافت تسهیلات یاد شده نیز، تعداد یکهزار و ۶۴۵ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۵۴۱ میلیارد ریال بود.

برپایه آمار وزارت صنعت، نظارت بر شیوه مصرف تسهیلات تعداد ۲۰۲ فقره در سطح ۱۰ استان برای هفت هزار و ۳۰۰.۶ میلیارد ریال انجام شد.

برچسب‌ها:

ارس اخبار ارس