x

ورود ارز صادرات غیرنفتی به سامانه نیما موجب ثبات بازار می‌شود

چهار‌شنبه 04 مهر 1397
بازدید: 453 بار

برخی التهابات ارزی ناشی از عدم ورود ارز حاصل از صادرات غیر نفتی در بازار است، صادرکنندگان باید در شرایط کنونی با احساس مسئولیت در تزریق ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما به ثبات بازار کمک کنند.

ساسان شاه ویسی با اشاره به عملکرد برخی صادرکنندگان در التهابات ارزی گفت: در حال حاضر شاهد برخی نابسامانی‌ها در وضعیت ارزی کشور هستیم که در این وضعیت ذینفعان ارزی یعنی «صادرکنندگان غیرنفتی» بدلیل عدم عرضه کامل ارز در سامانه نیما و «برخی شهروندان» که ارز را به عنوان کالای سرمایه ای تلقی می‌کنند و موجب هجوم تقاضا به بازار می‌شوند هر یک به نوعی در التهابات ارزی تاثیرگذار هستند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صادرکنندگان غیرنفتی که طبق قانون ملزم به ارایه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما هستند متاسفانه در این زمینه با مسئولیت عمل نمی‌کنند افزود: همانطور که رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای عنوان کرده‌اند ارز حاصل از صادرات غیرنفتی باید به سامانه نیما عرضه شود. این صاحبنظر اقتصادی راه کار برون رفت از وضعیت ارزی کشور را «ایجاد بازارهای موازی» و «کنترل بازارهای بی هویت و غیرقانونی» دانست.

برچسب‌ها:

ارس اخبار ارس