x

مزایای جدید قانون چک/ گیرنده می‌تواند سوابق صادرکننده چک را ببیند

شنبه 13 بهمن 1397
بازدید: 418 بار

مزایای جدید قانون چک به گونه ای است که بسیاری از فعالان اقتصادی را امیدوار به احیای اعتبار از دست رفته چک کرده است.

پس از اینکه از قانون جدید چک رونمایی شد بسیاری از فعالان اقتصادی را امیدوار کرد که شاید آبرو و اعتبار ازدست رفته چک، برگشته و بار دیگر صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک‌ها بتوانند چک‌ها را وارد معاملات خود نمایند. برخی از مزایای جدید قانون چک در ادامه آمده است که این موارد جزو اعتبار سنجی‌ها و از وظایف بانک است تا از قانونی که قانون گذار به روز کرده است بهینه استفاده شود؛ این موارد مهم هستند، صادر کننده چک باید اعتبار سنجی دقیق و کافی داشته باشد، در این صورت است که شاهد کاهش چک‌های برگشتی خواهیم بود.

 مزایای جدید قانون چک

قانون جدید چک این امکان را به وجود آورده است که شخص را از لحاظ اعتباری بسنجند و گیرنده چک اطلاعاتی نظیر سابقه چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر طرف مقابل را قبل از صدور چک ببیند.

 یکی از کارهای اساسی در قانون جدید چک این است که در حساب‌های متمرکز یا یکپارچه‌ای که امروز اتفاق افتاده، مرکزیت را با بانک مرکزی می‌دانیم. تمام اطلاعات صادرکننده چک به روز در این مرکز (سامانه یکپارچه سازی بانک مرکزی ) ثبت خواهد شد و این یک نکته بسیار خوبی است که وارد قانون جدید چک شده و ارزش اعتبار سنجی را بالاتر برده است.

 در گذشته اجرائیه گرفتن بسیار سخت و زمانبر بود تا مراحل قانونی طی شود. در این قانون پیش بینی شده است که دارنده چک بدون نیاز به طی شدن فرایند های طولانی و بدون پرداخت هزینه دادرسی در مرحله رسیدگی می تواند صدور اجرائیه از دادگاه را داشته باشد.

برچسب‌ها:

ارس اخبار ارس