x

شاخص در کانال ۲۲۶ هزار واحدی قرار گرفت

دو‌شنبه 13 خرداد 1398
بازدید: 533 بار

شاخص بورس در پایان معاملات روز جاری با رشد بیش از ۲۴۰۰ واحدی در کانال ۲۲۶ هزار واحد قرار گرفت.

آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با حداقل ۲ درصد رشد مواجه شدند.

صعود شاخص‌ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری همه شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۲۴۳۹ واحد رشد معادل ۱.۰۹ درصد به ۲۲۶ هزار ۹۸۳ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۶۹۴ واحد افزایش معادل ۱.۰۹ درصد به ۶۴ هزار ۶۶۲ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۲۹۳ واحد رشد معادل ۲.۴۷ درصد به ۵۳ هزار و ۶۰۰ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۸۹۰ واحد افزایش، معادل ۲.۴۷ درصد به ۳۶ هزار و ۸۸۷ واحد، شاخص آزاد شناور با ۲۵۳۵ واحد رشد، معادل یک درصد به ۲۵۶ هزار و ۶۰۴ واحد، شاخص بازار اول با ۱۴۲۰ واحد افزایش معادل ۰.۸۵ درصد به ۱۶۸ هزار ۴۷۱ واحد و شاخص بازار دوم با ۶۵۸۱ واحد صعود معادل ۱.۵۰ درصد، به ۴۴۵ هزار و ۹۵۵ واحد رسید.

نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد « مبین با ۱۹۶ واحد، فارس با ۱۸۳ واحد، اخابر با ۱۱۸ واحد، وبملت با ۸۱ واحد، فخوز با ۷۷ واحد، خساپا با ۷۵ واحد و فخاس با ۷۲ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

رشد شاخص صنایع

این گزارش می‌افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «زراعت با ۱۴۷۱ واحد صعود معادل ۴.۹۷ درصد به ۳۱ هزار و ۱۰۳ واحد، محصولات چوبی با ۱۱۷۵۸ واحد افزایش معادل ۴.۹۶ درصد به ۲۴۸ هزار و ۶۱۰ واحد، انتشار و چاپ با ۲۹۶۰۳ واحد رشد معادل ۴.۹۴ درصد به ۶۲۸ هزار و ۶۲۳ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۴۸ واحد افزایش معادل ۴.۸۳ درصد به ۵ هزار و ۴۰۲ واحد، تامین آب، برق، گاز با ۲۸ واحد رشد، معادل ۴.۳۳ درصد به ۶۷۹ واحد، خودرو با ۱۰۹۵ واحد افزایش معادل ۳.۷۵ درصد به ۳۰ هزار و ۳۱۵ واحد، سایر مالی با ۱۱۲ واحد رشد معادل ۳.۴۷ درصد به ۳ هزار و ۳۵۴ واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «خلنت، دامین، دسبحان، سصوفی، دالبر، کحافظ و دلقما» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «ثامان، کسعدی، غشصفا، ستران، شپترو، بورس و کپشیر» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۳۲۸ هزار نوبت معاملاتی، ۴ میلیارد و ۹۹۴ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۳ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۸۵۶ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان رسید.

برچسب‌ها:

ارس اخبار ارس