x

زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جدی تر شد؛ آسیب‌شناسی رئيس بانک مرکزی از ارز دولتی

شنبه 18 اسفند 1397
بازدید: 439 بار

رئیس کل بانک مرکزی هم به جرگه منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی پیوست و طی یادداشتی اینستاگرامی، به انتقاد از کارآیی ارز ۴۲۰۰ تومانی پراخت.

رئیس کل بانک مرکزی هم به جرگه منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی پیوست و طی یادداشتی اینستاگرامی، به انتقاد از کارآیی ارز ۴۲۰۰ تومانی پراخت و گفت: در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به ب در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه ها شده است.

 بنابراین، به نظر می‌رسد که در آستانه حذف ارز دولتی خواهیم بود و یکی از چند نرخ دلار (دولتی، صرافی، آزاد، نیمایی و...) از بین خواهد رفت.

همانطور که پیش از این نیز گفته شد، کارشناسان زیادی معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها باعث ایجاد رانت‌های مختلف شد و آسیب‌های متعددی را برای اقتصاد کشور به ویژه تولید داخلی به همراه داشت.

برچسب‌ها:

ارس اخبار ارس