x

حداقل معیشت کارگران با گرانی‌های اخیر ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان شد

چهار‌شنبه 14 شهریور 1397
بازدید: 452 بار

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که در دی ماه سال گذشته سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳,۳ نفری دومیلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شده بود گفت: این رقم با گرانی های اخیر به ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسیده است.

علی خدایی در مصاحبه با رادیو افزود: مطابق ماده 41 قانون کار شورایعالی کار همه ساله موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت» است.

وی همچنین اظهارداشت: بند یک ماده 41 قانون کار تصریح دارد «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود» و همینطور بند دوم این قانون می گوید «حداقل مزد بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند.»

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: کارگروه مزد در حال حاضر با مشارکت بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت در کشور شکل گرفته است.

وی افزود: این کارگروه دی ماه سال گذشته سبد معیشت کارگران را با احتساب یک خانوار 3,3 نفری دومیلیون و 670 هزار تومان تعیین کرده بود.

خدایی تصریح کرد: برآوردهایی که در هفته نخست تیر و همینطور هفته سوم مرداد ماه سال جاری صورت گرفته نشان می دهد عدد سبد معیشت کارگران چهارمیلیون و 85 هزار تومان است یعنی درآمد یک خانواده 3,3 نفری باید این میزان باشد تا بتواند حداقل های یک زندگی را تامین کند.

وی در ادامه یادآورشد: این مسئله با گروه های کارفرمایی و دولت نیز در میان گذاشته شده و در نهایت عددی که امروز به عنوان حداقل برای معیشت خانوار در نظر گرفته شود باید بین سه میلیون و 700 تا چهار میلیون و 85 هزار تومان باشد.

برچسب‌ها:

ارس اخبار ارس