x

تغییر در قوانین ثبت سفارش کالا از سوی رئیس گمرک

شنبه 09 شهریور 1398
بازدید: 484 بار

براساس تصمیمات چهل و هشتمین کارگروه ستاد تنظیم بازار، در هنگام ثبت سفارش کالاها و بررسی ارزش، نمایندگان گمرک در وزارت صمت مستقر خواهند شد و دیگر نیازی به بررسی مجدد در زمان تشریفات گمرکی نیست.

عباس قبادی دبیر کارگروه تنظیم بازار در نامه ای به مهدی میراشرفی رییس کل گمرک تصمیمات چهل و هشتمین کارگروه تنظیم بازار را اعلام کرده است.

براساس بند دوم این نامه، با توجه به اینکه وزارتخانه های متولی ثبت سفارش، نسبت به رسیدگی و تائید ارزش خرید کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس داده های اطلاعاتی سالهای گذشته و اطلاعات بازار کالا در زمان ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری (۲۵ گروه کالایی موضوع مصوبه ۱۶ مرداد ۹۷ هیات وزیران) و به تعداد ۸۰۰ ردیف تعریفه، اقدام می کنند، بانک مرکزی در خصوص تامین ارز، گمرک در خصوص بررسی ارزش گمرکی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص تعیین نرخ تثبیتی کالا مکلفند تا زمان رفع تحریم‌ها، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالا که سیاهه خرید نیز براساس آن است را ملاک اقدام از زمان دریافت و بررسی اظهارنامه گمرکی قرار دهند.

براساس این بند که در راستای پیشنهاد معاون امور گمرکی گمرک مصوب شده، در هنگام ثبت سفارش کالاها و بررسی ارزش در همان زمان ثبت سفارش نمایندگان گمرک در وزارت صمت مستقر خواهند شد به نحوی که در زمان انجام تشریفات گمرکی نیاز به بررسی مجدد ارزش نداشته باشد.

براساس بند ۳ تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، در راستای پیشنهاد نهم مردادماه معاون امور گمرکی گمرک ایران جهت تشکیل کارگروه تعیین ارزش با حضور سایر مراجع ذیربط برای به روز و منطقی کردن ارزش های مندرج در سامانه رسیدگی به ارزش ( TSC ) نیز تصمیم گیری شده است.

بند چهارم این مصوبات نیز در راستای پیشنهادات ١٢ مردادماه معاون امورگمرکی گمرک ایران به ستاد تنظیم بازار در راستای تعریف صحیح و پذیرش تلورانس وزنی برای کالاها در هنگام خروج و درهنگام رفع تعهد ارزی است.

برچسب‌ها:

ارس اخبار ارس