x

تغییرات یکماهه تورم نقطه‌ای دهک‌های هزینه‌ای

یکشنبه 20 آبان 1397
بازدید: 521 بار

آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص کل تورم نقطه‌ای در مهر ماه سال جاری با ۷.۱ درصد رشد نسبت به ماه قبل از آن به ۳۲.۸ درصد رسیده است.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران شاخص کل تورم نقطه ای شهریور ماه سال جاری در کل کشور ۲۵.۷ درصد بوده که در پایان مهرماه با ۷.۱ درصد رشد به ۳۲.۸ درصد رسیده است.

این آمار نشان می دهد که تورم نقطه ای برای دهک اول در شهریور ماه ۲۴.۱ درصد بود که در مهر ماه ۸.۵ درصد افزایش به ۳۲.۶ درصد رسیده است. این رقم، پایین ترین رقم تورم نقطه ای اعلام شده در بین سایر دهک هاست.

این رقم برای دهک دوم در مهرماه ۳۳.۷ درصد بوده که حاکی از رشدی ۸.۵ درصدی است؛ از سوی دیگر تورم نقطه ای برای دهک سوم جمعیتی نیز که در مهرماه ۳۳.۷ درصد بود که نسبت به ماه قبل از آن ۸.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

اما تورم نقطه ای برای دهک چهارم جمعیتی براساس این آمار در مهرماه به رقم ۳۳.۶ درصد رسیده که نسبت به شهریور ماه ۸.۱ درصد افزایش یافته است. با این حال، این رقم برای دهک پنجم در مهر ماه ۳۳.۴ درصد اعلام شده که نسبت به رقم ۲۵.۵ درصد شهریور ماه ۷.۹ درصد رشد داشته است.

تورم نقطه ای برای دهک ششم در حالی که در شهریور ماه ۲۵.۷ درصد بوده، تا پایان مهر ماه به ۳۳.۴ درصد رسیده است. این رقم برای دهک هفتم در شهریور ماه ۲۶.۵ درصد بود که در مهر ماه با ۷.۶ درصد رشد به ۳۴.۱ درصد رسید.

تورم نقطه ای برای دهک هشتم نیز در مهر ماه ۳۴.۱ درصد اعلام شده که این رقم در ماه قبل از آن ۲۶.۸ درصد بوده است. تورم نقطه ای برای دهک نهم در حالی که در شهریور ماه ۲۷.۷ درصد بود، در مهر ماه به ۳۴.۳ درصد رسیده است.

اما بالاترین رقم تورم نقطه ای مربوط به دهک دهم است. در حالی که این رقم در شهریور ماه برای این دهک ۲۹.۶ درصد بوده، در مهر ماه با ۵.۷ درصد رشد به ۳۵.۳ درصد رسیده است. بر این اساس تفاوت تورم نقطه ای بین دهک اول و دهک دهم ۲.۷ درصد است.

برچسب‌ها:

ارس اخبار ارس