x

تثبیت شاخص بورس در کانال ۲۲۴ هزار واحد

چهار‌شنبه 08 خرداد 1398
بازدید: 298 بار

شاخص بورس در پایان معاملات روز جاری با رشد بیش از ۱۲۰۰ واحدی به ۲۲۴ هزار و ۴۷۶ واحد رسید.

آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با حداقل ۲ درصد رشد مواجه شدند.

صعود شاخص‌ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری همه شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۲۲۲ واحد رشد معادل ۰.۵۵ درصد به ۲۲۴ هزار ۴۷۶ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۳۴۸ واحد افزایش معادل ۰.۵۵ درصد به ۶۴ هزار ۵۳ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۴۶۳ واحد رشد معادل ۰.۹۱ درصد به ۵۱ هزار و ۲۶۴۶ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۳۱۹ واحد افزایش، معادل ۰.۹۱ درصد به ۳۵ هزار و ۴۰۰ واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۶۸۶ واحد رشد، معادل ۰.۶۷ درصد به ۲۵۴ هزار و ۱۸۳ واحد، شاخص بازار اول با ۹۳۶ واحد افزایش معادل ۰.۵۶ درصد به ۱۶۷ هزار ۶۸۵ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۲۶۸ واحد صعود معادل ۰.۵۲ درصد، به ۴۳۶ هزار و ۶۳ واحد رسید.

نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۶ نماد « اخابر با ۱۶۳ واحد، وبملت با ۱۵۴ واحد، مبین با ۱۲۶ واحد، پارسان با ۸۷ واحد، خودرو با ۸۴ واحد و خساپا با ۶۸ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می‌افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «انتشار و چاپ با ۲۶۵۸۴ واحد صعود معادل ۴.۶۶ درصد به ۵۹۷ هزار و ۴۵۵ واحد، خودرو با ۹۸۵ واحد افزایش معادل ۳.۶۴ درصد به ۲۸ هزار و ۵۷ واحد، زراعت با ۹۳۸ واحد رشد معادل ۳.۵۹ درصد به ۲۷ هزار و ۴۱ واحد، تامین آب، برق، گاز با ۲۰ واحد افزایش معادل ۳.۳۹ درصد به ۶۲۵ واحد، کاشی منسوجات با (۱۰۱) واحد افت، معادل (۳.۵۸) درصد به ۲ هزار و ۷۲۸ واحد، وسایل ارتباطی با (۲۰۲) واحد کاهش معادل (۳.۸۸) درصد به ۵ هزار و ۵ واحد، سایر معادن با (۱۱۵۹) واحد ریزش معادل (۳.۹۲) درصد به ۲۸ هزار و ۴۴۱ واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «فمراد، خوساز، مداران، دفارا، بشهاب، دفرا و دابور» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «سخاش، قمرو، سکرد، سیدکو، نمرینو، ساروم و فلوله» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۳۱۷ هزار نوبت معاملاتی، ۴ میلیارد و ۴۴۰ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۲ هزار و ۶۳۴ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۸۵۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد تومان رسید.

برچسب‌ها:

ارس اخبار ارس