x

اصلاح فرآیند تعیین نرخ سود بانکی

یکشنبه 10 شهریور 1398
بازدید: 418 بار

الان ما نرخ سود سپرده را تعیین می‌کنیم بعد می‌رسیم به نرخ سود تسهیلاتی که به تسهیلات گیرنده پرداخت می شود و این باید برعکس شود و اصلاح این فرایند آرام آرام در حال انجام است.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران:
الان ما نرخ سود سپرده را تعیین می‌کنیم بعد می‌رسیم به نرخ سود تسهیلاتی که به تسهیلات گیرنده پرداخت می شود و این باید برعکس شود و اصلاح این فرایند آرام آرام در حال انجام است.
این که می‌گویند ما باید بر اساس بازدهی واقعی تسهیلات به سپردگذاران سود پرداخت کنیم درست نیست چگونه می‌خواهند سود واقعی را مشخص کنند و اصلا در بانکداری متعارف نحوه محاسبه سود این گونه نیست.
حتی ربا را هم در قانون بانکداری بدون ربا تعریف نکرده‌ایم.
البته مشکلات امروز ما فقط از ناحیه بانک‌ها نیست و فقط به بانک‌ها مربوط نمی‌شود، اما به لحاظ تئوری و نظری هم با چالش روبرو هستیم و من بعید می‌دانم بانکداری اسلامی چنان که تصور کرده ایم و در ذهن داریم تحقق پیدا کند.

برچسب‌ها:

ارس اخبار ارس