x

آمازون در کدام مناطق جهان بیشترین خدمات را ارائه می‌دهد؟/ توزیع خدمات در ۲۱میلیون متر مربع جهان

چهار‌شنبه 12 تیر 1398
بازدید: 390 بار

با توجه به بررسی‌های انجام شده، در خصوص کشور‌هایی که در آنها آمازون بیشترین تعداد محل توزیع خدمات را دارد، ایالات متحده با ۴۶۶ واحد در جایگاه نخست قرار گرفت.

طبق آخرین گزارش ارائه شده توسط MWPVL International، آمازون حداقل 21 میلیون متر مربع از کل فضای توزیعی خدمات جهان را در اختیار دارد. بر اساس آمار به دست آمده قابل ذکر است که بیشترین محل‌های توزیع خدمات آمازون به ایالات متحده با 466 واحد در حال حاضر و محل‌های برنامه‌ریزی شده در آینده، تعلق دارد. به دنبال آن، هند با 141 واحد محل توزیع خدمات آمازون در حال حاضر و در آینده، در جایگاه دوم قرار گرفت. این در حالی است که بریتانیا با 96 واحد محل توزیع، در جایگاه سوم قرار گرفت.

در نمودار ارائه شده، کشورهایی که آمازون در حال حاضر و در آینده بیشترین تعداد محل توزیع خدمات را در آنها دارد، مشاهده می‌کنید؛

برچسب‌ها:

ارس اخبار ارس