نمای خارجی ارس ماشین مواد پلیمری دستگاه قدیمی قدیم شرکت ارس ماشین کارخانه ارس ماشین دستگاه تزریق پلاستیک ونوس دستگاه PL نوآوری new serie 2
««  Please Select your language   »»


ارس ماشین
سازنده ماشین تزریق پلاستیک
تهران، خیابان دماوند، بلوار اتحاد، نبش خیابان چهارم غربی، شماره 1
تلفن: (12 خط) 77332013 21 98+
Info@arasmachine.co

Aras Machine
plastice injection machines
No1. 4th west St. - Damavand Ave., - Tehran - Iran
Tel: +98 21 77332013 (12 Line)
Info@arasmachine.co